[personal profile] thatsomeone
Не розумію для чого придумувати якісь дурнуваті сюжети для фільмів. Он світова історія - які там сюжети цікаві. Наприклад, 1511 рік, португальське завоювання Малакки. Приліпити сюди ще якусь любовну лінію, скажімо, між бідним португальським матросом та якоюсь локальною царівною і все це на фоні епічної різанини, екшену під канонади гармат (+втулити ще бойових слонів). А командувач португальських сил Альфонсу де Альбукеркі - корислива людина, підкуповує місцеву знать, влаштовує різні інтриги, змови і так далі. Лідера ж Малакки показати як заручника ситуації, який нічого не може зробити проти кращого озброєння європейців. Наприкінці фільму сказати, що колоніалізм/расизм/релігійна нетерпимість - погано. Чим не новий блокбастер.
Tags:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

thatsomeone

April 2015

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19 202122232425
2627282930  
Page generated 21/9/17 14:22

Прочитав/подивився


Thatsomeone's book recommendations, liked quotes, book clubs, book trivia, book lists (read shelf)

trakt.tv

Expand Cut Tags

No cut tags