[personal profile] thatsomeone
 

Вирішив учора на ніч подивитись щось цікаве. Ну надибав фільм під назвою "Із пекла". Загалом це ще одна версія щодо того, хто ж такий був цей відомий Джек-різник, який вбивав повій у Лондоні в 1888 році. Головного героя - інспектора, який розслідує ці жахливі вбиства - грає Джонні Деп. І відразу мені згадався інший подібний фільм із його участю - "Сонна лощина". Так само непогано передано похмуру атмосферу, з тою різницею, що тут - це брудний індустріальний Лондон, а там глухе поселення голландців в США.
Щодо постаті маніяка, то чомусь відразу після зустрічі інспектора із тим дідусем, мені відразу промайнула думка, що саме він і є тим Джеком-різником. А кінцівка - непересічна, але подібне було ж і в серіалі Декстер, з тією різницею, що в цьому фільмі все логічно вибудовано, там же Декстеру щось в голову стукнуло і він так вчинив.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

thatsomeone

April 2015

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19 202122232425
2627282930  
Page generated 21/9/17 14:18

Прочитав/подивився


Thatsomeone's book recommendations, liked quotes, book clubs, book trivia, book lists (read shelf)

trakt.tv

Expand Cut Tags

No cut tags