[personal profile] thatsomeone

Захотілось якось подивитись якийсь іспаномовний серіал із субтитрами. Може кілька нових слів би вивчив. Отож, знайшов один колумбійський серіал про війну двох кримінальних кланів. Начебто цікаво з першого погляду.
Вмикаю першу серію, в якій розповідається з чого все почалось і чому вони почали ворогувати. Стоять головний герой (назвемо його Педро) та його двоюрідний брат (але з іншої банди) і розмовляють про дівчину цього головного героя, спостерігаючи за нею, про те яка вона класна і таке інше. Раптом їм захотілось підкинути монетку, кому вона дістанеться. Звісно, ж головний герой програв. Поки його двоюрідний брат з цією жінкою займались сексом в якійсь хижці, Педро сидів на лавочці і курив. Раптом до нього дійшло, що він дуже любить цю жінку і жити без неї не може, вривається до хижки і вбиває цього свого родича. І каже, що готовий і третій раз за неї вбити. Виявляється до цього він вбив ще й чоловіка цієї жінки. Перші три хвилини першої серії минули. Більше я не хочу дивитись колумбійські серіали.

Tags:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

thatsomeone

April 2015

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19 202122232425
2627282930  
Page generated 21/9/17 14:19

Прочитав/подивився


Thatsomeone's book recommendations, liked quotes, book clubs, book trivia, book lists (read shelf)

trakt.tv

Expand Cut Tags

No cut tags