[personal profile] thatsomeone
Корисна програма від Google для записування маршрутів своїх прогулянок, велопрогулянок та іншого за допомогою GPS. Взагалі ця програма характеризується надзвичайною простотою (на відміну від подібних програм таких як Endomondo, Strava та ін.) а також тим, що вона безкоштовна.
Ця її простота характеризується тим, що для управління - є дві основних кнопки. За допомогою однієї - можна починати та призупиняти записування шляху, за допомогою другої - взагалі зупиняти запис.
Крім того, є можливість перегляду детальної статистики. Як наприклад, загальний час руху, пройдений/проїханий шлях, кількість спалених калорій, середня швидкість, максимальна швидкість і т. д. Хоча й на скріншоті взятому із сторінки на
Google Play - англійська система мір, але є також метрична, а ще українська локалізація. Ще є важлива функція - синхронізація із Google Drive, а там потім можна переглянути пройдений шлях вже на карті. Для синхронізації звісно треба інтернет. Але під час записування це не обов’язково: лінія пересування буде промальовуватись на пустому зображенні. Для мене це особливо актуально, оскільки я не користуюсь мобільним інтернетом (хіба що Wi-Fi), а платити лиш для користування однією програмою - невигідно.
Tags:
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

thatsomeone

April 2015

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19 202122232425
2627282930  
Page generated 21/9/17 14:21

Прочитав/подивився


Thatsomeone's book recommendations, liked quotes, book clubs, book trivia, book lists (read shelf)

trakt.tv

Expand Cut Tags

No cut tags